Fundacja koncentruje się na pomocy materialnej dla rodzin w potrzebie i edukacji młodego pokolenia.
http://www.solidarnoscrodzin.pl/